2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Antanas Andrijauskas
       Vilniaus dailės akademija, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Tautinės ir religinės pasaulėjautos atspindžiai Antano Kmieliausko tapyboje ir skulptūroje

Straipsnis skirtas vieno universaliausių šiuolaikinės Lietuvos religinės dailės atstovų antano kmieliausko (1932–2019) kūrybos analizei. pradžioje glaustai aptariamos dailininko kūrybos ištakos, tas artimiausių bičiulių ratas, per kurį, prie jo prisidėjus filosofui justinui mikučiui, Lietuvos dailėje skleidėsi naujos modernėjimo ir grįžimo prie tautinių idealų tendencijos. Daugiausia dėmesio tekste skiriama dailininko kūrybos sklaidai dviejose svarbiausiose meninės raiškos srityse – molbertinėje, monumentaliojoje freskų tapyboje ir skulptūroje. Detaliai analizuojami jo pamėgti kūrybos žanrai, svarbiausi kompozicijos, plastinių ir kitų formalių problemų sprendimų savitumai. A. Kmieliauskas traktuojamas kaip vienas universaliausių XX a. antrosios pusės ir XXi a. pradžios mūsų dailininkų, didis piešinio, freskų tapybos ir skulptūros meistras, kurio kūryba plėtojosi pasaulietinės ir religinės dailės tradicijos bei neoklasicizmo estetikos nubrėžtų gairių plotmėje.

 

Raktažodžiai:Antanas Kmieliauskas, Lietuvos dailė, tautiškumas, religinė dailė, freskų tapyba, skulptūra.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.59

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu