2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Rolandas Bartkus
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Tikrovės implozija hipertikrovėje

Šiuo straipsniu apmąstoma tikrovės ir hipertikrovės sandūra. jos samprata plėtojama pasitelkiant modalumo ir laiko kategorijas, svarstant dirbtinumo, virtualumo, užbaigtosios tikrovės peripetijas. Analizuojama determinizmo ir laisvos valios (apsisprendimo, atsakomybės) požiūrių perskyra. Į totalumą pretenduojanti racionalistinė mokslinė-techninė prieitis, besiskleidžianti technologiniais pavidalais, sukuria regimybę, kad visa tikrovė padaryta žmogaus. Mūsų dienų hipertikrovės diktatas kvestionuoja ne tik buvimo tikrovėje, bet ir tikrovės buvimo galimybę. Šiuo straipsniu siekiama demaskuoti tokį įspūdį – atskleisti tikrovės implozijos hipertikrovėje genezę, užčiuopti šio reiškinio ištakas ir parodyti į tikrovę grąžinantį kelią.

 

Raktažodžiai:tikrovė, hipertikrovė, modalumas, laikas, atvertis

https://doi.org/10.24101/logos.2019.52

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu