2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Audrius Beinorius
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Tantra Indijos kultūroje ir kolonijinėje imaginacijoje

Straipsnyje siekiama kritiškai išanalizuoti religinio tantros fenomeno Vakaruose imaginacines konstrukcijas ir istorines percepcijos transformacijas. Ypatingas dėmesys skiriamas kolonijiniams orientalistų diskursams bei ideologinėms nuostatoms, kurios gaubė mokslines ir populiarias tantros sampratas. Ar egzistavo toks reiškinys kaip vienalytis, homogeniškas „tantrizmas“? Kur slypi tantrizmo ištakos ir kokie tuomet pamatiniai jo bruožai? Tuo tikslu pasitelkiama istorinė ir kritinės diskurso analizės metodologija. Daroma išvada, jog nepaisant kontroversiško jos statuso Indijos religijos istorijoje, tantrą vakariečiai naudojo indiško „kitoniškumo“ konstravimui.

 

Raktažodžiai:tantra, hinduizmas, orientalizmas, kolonializmas, religijotyra

https://doi.org/10.24101/logos.2019.61

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu