2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Vaida Buivydienė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Vėlyvo bendrinės kalbos su(si)kūrimo sociokultūrinės aplinkybės: lietuvių bendrinės kalbos atvejis

Pastarojo meto diskusijos viešojoje erdvėje kalbos politikos ir lietuvių bendrinės kalbos norminimo bei kalbos normiškumo ir standartiškumo poreikio klausimais, ilgus metus galiojusio didžiųjų kalbos klaidų sąrašo paskelbimas negaliojančiu skatina atidžiau panagrinėti lietuvių bendrinės kalbos su(si)kūrimo ištakas. Šiame straipsnyje analizuojamos vėlyvo lietuvių bendrinės kalbos susiformavimo priežastys ir sociokultūrinės aplinkybės atsižvelgiant į Europos istorinį kontekstą. Straipsnyje, remiantis Einaro Haugeno bendrinių kalbų raidos teorija, apžvelgiami lietuvių bendrinės kalbos formavimosi tarpsniai ir juos nulėmę veiksniai. Daroma išvada, kad lietuvių bendrinės kalbos raidos istorijoje galima įžvelgti labai ryškią politinių ir socialinių reiškinių įtaką. Lietuvių bendrinės kalbos raidos tarpsniai greitai keitė vienas kitą, kai kurie net vyko greta bei tęsiasi iki šių dienų. Pastarųjų metų kalbos normų laisvėjimas ir variantų gausėjimas viešojoje erdvėje rodo galimai prasidėjusį ir normų destabilizacijos laikotarpį.

 

Raktažodžiai:bendrinė kalba, bendrinių kalbų raidos teorijos, kalbos politika

https://doi.org/10.24101/logos.2019.63

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu