2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Atmintis

 

Santrauka

Žurnalas „Logos“ tarpukario Lietuvoje: istorija, autoriai

Žurnalas „Logos“ tarpukario Lietuvoje buvo spausdinamas nuo 1921 iki 1938 m. Iš viso išėjo 33 numeriai. Žurnale savo darbus skelbė per trisdešimt autorių. Iš pradžių žurnalas buvo leidžiamas privačia iniciatyva, vėliau jis tapo lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto leidiniu. Taigi buvo peržiūrėta per du šimtai penkiasdešimt Fakulteto tarybos posėdžių protokolų. Ši medžiaga atskleidė pagrindinius iššūkius, su kuriais susidūrė žurnalo redaktorius P. Dovydaitis. Buvo apžvelgti ir kiti dokumentai – redaktoriaus susirašinėjimas su Kauno miesto ir apskrities viršininku, Švietimo ministerijos raštai Lietuvos, o vėliau Vytauto Didžiojo universiteto vadovybei, Spaudos įstatymo normos. Straipsnyje atskleidžiama žurnalo istorija, autorių gyvenimai ir likimai, lakoniškai aptariamos žurnale gvildentos temos. Straipsnyje daugiausia remiamasi Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje rastais dokumentais bei literatūra.

 

Raktažodžiai:Logos, Teologijos-Filosofijos fakultetas, redaktorius.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.47

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu