2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Hipervizualumas, transestetizmas ir šiuolaikinis mados dizainas

Darbe analizuojamos meno istorijos, vizualios kultūros ir mados sąsajos, atskleidžiami vaizduojamojo meno (dailės) kūrinių elementų panaudojimo tipiniai būdai ir formos, išryškinami meninių ir estetinių strategijų ypatumai, aptariami ir lyginami šiuolaikinių užsienio ir Lietuvos mados kūrėjų darbai. Tyrimas paremtas prancūzų sociologų Pierre’o Bourdieu kultūrinių laukų bei Gilles’o Lipovetsky’io ir Jeano Serroy meninio kapitalizmo ir hipervizualumo sampratomis. šiuolaikinėje postmodernioje kapitalistinėje ekonominėje sistemoje ir vaizdo kultūroje nepaprastai svarbus yra į visas gyvenimo sritis įsiskverbęs estetizmas, vaizdumas, meniškumas, regimumas ir matomumas. šios savybės įgauna savitą kapitalo formą ir suteikia konkurencinį pranašumą. šiandien įsigali hipervizualumo režimas, kurio diktatui paklūsta praktiškai visos socialinės, ekonominės, politinės, kultūrinės, meninės ar mokslinės veiklos sritys. Hipermodernioje sistemoje estetizmas, vaizdumas ir emocionalumas pajungiamas pelno ir vartojimo rinkų plėtimui, kurį Lipovetsky ir Serroy vadina meniniu kapitalizmu arba kūrybiniu transestetizmu. Estetizmo principai įsivyrauja kapitalistinėje gamyboje: į vartojimo rinkai skirtus produktus integruojamas vaizdumas, stilingumas, viliojimas, emocija – nepaprastai sureikšminamos juslinės (regimos vizualios) savybės, todėl meninis kapitalizmas yra ekonominė sistema, kuri veikia kaip nuolatinė vartojimo rinkų, objektų ir kasdieninės aplinkos estetizacijos sistema.
Estetinis kapitalizmas taip pertvarko socialinę sanklodą ir gyvenseną, kad mados fenomenas peržengia tik aprangos sferos ribas. Hipermada tampa bendru procesu ir sienas peržengiančia forma, be paliovos užkariauja visas bendro visuomenės gyvenimo sritis ir keičia objektų ir vietų, kultūros ir atvaizdų struktūrą bei hierarchiją. šiuolaikinis mados dizainas – tai kultūrinių praktikų kompleksas, vizualios ir materialios kultūros forma, kuris tapo svarbia kūrybinių ir kultūrinių industrijų dalimi.

 

Raktažodžiai:meninis kapitalizmas, hipervizualumas, transestetizmas, mados industrija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.60

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu