2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Paulius Kukis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Tapatybės problema Schellingo veikale "Filosofiniai laiškai apie dogmatizmą ir kritiką"

Straipsnis skirtas probleminei tapatybės sampratos analizei ankstyvajame Schellingo veikale "Filosofiniai laiškai apie dogmatizmą ir kritiką". Šiame programiniame tekste Schellingas per atstumą žvelgia į kritinės ir dogmatinės filosofijos prigimtį, ir tai jam padeda atsiriboti nuo anksčiau patirtos idėjinės įtakos. Tapatybės samprata tampa vis problemiškesnė įvairiuose kontekstuose, nes absoliuto, subjekto, objekto ar kokios nors kitos sąvokos laikymas tapačia kategorija neapsieina be racionaliam transcendentaliniam idealizmui bū- dingų konceptualių prieštaravimų. Tai būdinga tiek kritinei filosofijai, tiek ir dogmatizmui. Vis dėlto šiuo ankstyvuoju periodu Schellingas pasirenka į subjektą orientuotos kritinės filosofijos kelią (savo kulminaciją pasieksiantį Transcendentalinio idealizmo sistemoje), tačiau tuo pat metu atveriama galimybė pasukti prie spekuliatyvesnių, į objektą orientuotų minties formų (gamtos filosofijos projekto pavidalu).

 

Raktažodžiai:Schellingas, tapatybė, subjektas, objektas, absoliutas.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.65

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu