2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Zinaida Pokholok
       Tarptautinio atviro universiteto „Ukraina“ Lucko socialinės raidos institutas, Ukraina

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Kartojimo kategorijos ontologija kaip psichofiziologinis reiškinys

Straipsnyje aptariamas objektyvusis modelis, pateiktas visuose materialiojo pasaulio objektuose ir reiškiniuose, kurį sudaro objekto ar reiškinio atgaminimas iš dalies arba visiškai. Kartojimas tarnauja kaip objektyvi tikrovė, kurią žmogus nesąmoningai įsisavina įgydamas patirties. Gebėjimas pakartoti gali būti aiškinamas atsižvelgiant į žmogaus sąmonės archetipus. Kartojimo kategorija persmelkia visas žmogaus egzistencijos dimensijas: fizinę, fiziologinę, psichinę, biologinę, socialinę ir kultūrinę. Nauja kartojimo kategorijos sprendimo koncepcinė schema grindžiama fizinės, psichologinės ir kalbinės erdvės ontologinės prigimties izomorfizmo pripažinimu kaip šios kategorijos realizavimas visatoje.

 

Raktažodžiai:ontologija, kartojimo kategorija, veiksmų kartojimas, cikliškumas, imitacija, ritmas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.55

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu