2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

"Taptybė tarsi sala": Anglijos lietuvių akademinio jaunimo atvejis

Straipsnyje analizuojama Anglijos lietuvių akademinio jaunimo kultūrinės ir religinės tapatybės aspektai. Aptariama tapatybės sąvoka remiantis antropologų E. Gellnerio ir T. H. Erikseno teorinėmis įžvalgomis. Autorės atliktas tyrimas atskleidė, kad postmodernios visuomenės imigranto tapatybė – tarsi pakibusi „sala“ tarp kelių kontinentų, kai „visur jaučiamasi tarsi kaip namie, bet kartu iki galo – „niekur“. Atlikus trijų Anglijos prestižinių universitetų lietuvių studentų ir absolventų atstovų kultūrinės tapatybės analizę, išryškėjo kelių sluoksnių – miesto gyventojo, etnografinio regiono atstovo, valstybės piliečio, europiečio, tarptautinio piliečio – tapatybių mišinys. Kiek religinė tapatybė yra svarbi ir kaip ji traktuojama tarp Anglijoje gyvenančio akademinio lietuvių jaunimo, atskleidė empirinio tyrimo apklausa. Trijų prestižinių universitetų studentų bei absolventų grupių dauguma buvo ateistai, Romos katalikai ir agnostikai. Kai kuriuose atsakymuose išryškėjo neapibrėžta jaunosios kartos religinė tapatybė.

 

Raktažodžiai:Anglijos lietuvių tapatybė, kultūrinė ir religinė tapatybė

https://doi.org/10.24101/logos.2019.64

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu