2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Tomas Saulius
       Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Homero „matomas ir apčiuopiamas žmogus“: ką svarbaus praleido Rorty?

Straipsnyje nagrinėjama Rorty išsakyta įžvalga, esą descartes’as, plėtodamas savo dualistinę koncepciją, modifikuoja „homeriškąją nematomo ir neapčiuopiamo žmogaus sampratą“. Pagrindinės straipsnio išvados yra tokios. pirma, Homero poezijoje žmogaus psichika nėra mechaninė „mentalinių organų“ suma, kada kiekvienas iš tų „organų“ išlaiko funkcinę autonomiją. Homero herojus – tai „psichofizinis vienis“, „įkūnyta psichika“. Antra, Rorty ignoruoja tokią sampratą, nes ji kertasi su pagrindine Rorty teze, kad descartes’o res cogitans apima psichinius reiškinius, kurie vakarų tradicijoje traktuojami kaip heterogeniški aspektai.

 

Raktažodžiai:Richard Rorty, Homeras, buitinė psichologija, dualizmas.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.50

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu