2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

L. Wittgensteino psichologijos ir religijos filosofija

Tai trečiasis ir paskutinis straipsnių ciklo apie Wittgensteino psichologijos filosofiją straipsnis. Čia tęsiamos ankstesniuose straipsniuose aptariamos mokslinės psichologijos kritikos, aspekto pastebėjimo, tiesioginės reikšmės pagavos temos, šįkart kreipiant dėmesį į jų praktinę ar „kultūrinę“ reikšmę. Wittgensteino pastabos apie psichologiją perkeliamos į jo mąstymo apie religingumą ir kultūrą kontekstą. Asmeninio bei kultūrinio „aklumo reikšmei“ kontekste interpretuojami ir pagrindiniai šiuolaikinio filosofinio mąstymo tikslai. teigiama, jog tiesioginis save rodančios Sprachspiele logikos patyrimas nurodo ir praktinį pokytį tiek bendresniame kultūriniame, tiek siauresniame asmeniniame kontekste.

 

Raktažodžiai:kultūros filosofija, psichologijos filosofija, religijos filosofija, Wittgensteinas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.49

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu