2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 100

:. Rūta Marija Vabalaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Tikrosios savasties paieškos Karlo Jasperso filosofijoje

Straipsnyje analizuojama Karlo Jasperso savasties koncepcija. Apžvelgiami ankstesni šio autoriaus filosofijos tyrinėjimai, paaiškinamas jo savasties sampratos analizės aktualumas. Nagrinėjant Jasperso bandymus išryškinti individo buvimo pačiu savimi galimybes, jo mintys lyginamos su atitinkamomis Martino Heidegge­rio idėjomis. Analizuojamos Jasperso nurodomų aš fenomenų rūšys, išryškinamos ribinių situacijų, sąveikų su kitu, egzistencinės komunikacijos, ryšio su tuo, kas transcendentiška, sampratos. Aptariami žymiausi Jasperso idėjų pakartojimai ir jų vertinimai, įvertinama jų reikšmė dabartinio sąveikos meno kūrėjams.

 

Raktažodžiai:savastis, komunikacija, istoriškumas, egzistencija, aprėptis, transcendencija.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.51

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu