2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 99

:. Vaidotas A. Vaičaitis
       Vilniaus Universitetas, Lietuva

 

Atmintis

 

Santrauka

P.Dovydaitis ir III Lietuvos Vyriausybė 1919 m. kovo 12–1919 m. balandžio 12 d.

Šiame straipsnyje atskleidžiama vieno žymiausių tarpukario Lietuvos visuomenės veikėjų prof. Prano Dovydaičio asmenybė. Pirmose straipsnio dalyse parodoma, kokiomis sąlygomis formavosi jo asmenybė ir kokios vidaus bei tarptautinės aplinkybės lėmė, kad XX a. antrajame dešimtmetyje jis atsidūrė svarbiausių politinių įvykių, vykusių Lietuvos teritorijoje, sūkuryje. Antroje straipsnio dalyje analizuojama, kokiomis vidaus ir tarptautinėmis sąlygomis formavosi vadinamoji Pirmoji Lietuvos Respublika, t. y. kaip susikūrė jos pirmosios vyriausybės, vienai iš kurių trumpai teko vadovauti Pranui Dovydaičiui. nemažai dėmesio straipsnyje skiriamas III Lietuvos Ministrų Kabineto sudėčiai bei veiklos sritims atskleisti, taip pat parodyti politines sąlygas, dėl kurių po mėnesio darbo ji turėjo atsistatydinti. Straipsnis užbaigiamas apibendrinimais, parodant, jog prof. Dovydaitis ir dar keturi III Vyriausybės nariai 1940–1941 m. buvo sovietų valdžios suimti ir ištremti iš Lietuvos, o pats Dovydaitis – sušaudytas NKVD kalėjime Sverdlovske, Rusijoje.

 

Raktažodžiai:Pranas Dovydaitis, Ministras pirmininkas, III Vyriausybė, Lietuvos Taryba, ateitininkai

https://doi.org/10.24101/logos.2019.48

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu