2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Antanas Andijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Genialumo ir išskirtinių sugebėjimų paveldimumo problema F. Galtono meno psichologijoje

Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į anglų enciklopedininko Franciso Galtono sukurtos genijaus koncepcijos analizę, išryškinamas jos novatoriškumas, platus naujausių gamtos ir tiksliųjų mokslų laimėjimų pasitelkimas meno psichologijos tyrinėjimams. Pradžioje glaustai aptariamos jo išplėtotos genialumo ir išskirtinių sugebėjimų paveldimumo teorijos nuostatos. Remiantis svarbiausiais meno psichologijos problemas gvildenančiais veikalais parodoma, kad F. Galtonas buvo pirmasis Vakarų mokslininkas, kuris, remdamasis darvinizmo principais, siekė įrodyti, kad išskirtiniai sugebėjimai yra tiesioginė paveldimumo pasekmė. Toliau straipsnyje aptariamas jo sukurtas naujas eugenikos mokslas. Pradėtas kurti deklaruojant didingus žmonijos kokybės ir sveikatingumo gerinimo tikslus, jis evoliucionavo iki atvirai rasistinių idėjų. Ypatingas dėmesys skiriamas šio tyrėjo pateiktų psichometrijos pagrindų aptarimui, išskirtiniams nuopelnams kuriant naujus empiriniams psichologiniams tyrinėjimams skirtus prietaisus ir testus. Jie ne tik padėjo tiksliau įvertinti konkrečių asmenybių intelektualinius, meninius ir kitus sugebėjimus, tačiau ir kiek patobulinti vėliau išplito ir tapo moderniosios psichodiagnostikos bei psichometrijos pamatu.

 

Raktažodžiai:Francis Galtonas, genijus, talentas, išskirtiniai sugebėjimai, meno psichologija, eugenika, psichometrija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.80

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu