2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Tetiana Anokhina
       Nacionalinis pedagoginis Dragomanovo universitetas, Ukraina

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Lakunarumas kaip filosofinė ir kognityvinė kategorija

Straipsnyje apibūdinamas lakunarumas kaip filosofinė ir kognityvinė kategorija. Remiantis Aristotelio kategorizacijos teorija, nagrinėjamos tam tikrų kategorijų charakteristikos. Daroma prielaida, kad kategorijų grupės atsirado vykstant giliems kognityviniams procesams. Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kaip klasikinę kategorijų sistemą išplėtė naujos grupės, objektai, moksliniai reiškiniai ir pan. ir kaip šis procesas vyksta šiuo metu. Siūloma įdiegti naują filosofinę ir kognityvinę mokslinę sąvoką – lakunarumą. Mokslinėje literatūroje pateikiami svarstymai apie lakunarumo kategoriją tapatinant ją su filosofinėmis "nebūties“ ir "niekio“ sąvokomis. Itin daug dėmesio skiriama jų validumo identifikatoriui, kurį nusako kategorija "nebuvimas“ kaip visiška tuštuma "egzistencijos“ ir "ne-egzistencijos“ sąvokų kontekste. Nagrinėjami nauji įtikinami mokslininkų argumentai apie galėjimą ir negalėjimą išgauti energiją iš vakuumo. Straipsnyje teikiama preliminari išvada, kad lakunarumas yra ir filosofinė, ir kognityvinė kategorija. Tai kategorija, kuriai būdinga dvejopa prigimtis, šią kategoriją apibūdina kontrastas tarp "buvimo“ ir "nebuvimo“ iš "abstrakčios nebūties“ ir "konkretesnio niekio“ pozicijų. Vis dėlto abiem atvejais tai "neabsoliuti tuštuma“.

 

Raktažodžiai:lakunarumo kategorija, nebuvimo sąvoka, kategorizacijos procesas, nebūtis, niekis

https://doi.org/10.24101/logos.2019.72

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu