2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Klaipėdos krašto teisė studentų darbuose 1933–1939

Nuo 1922 iki 1939 m. Lietuvos, vėliau Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Teisių skyriuje buvo įteikta beveik tūkstantis diplomų. Viena iš sąlygų gauti diplomą buvo rašto darbas. Išsaugoti 529 Teisių fakulteto diplominiai darbai. Studentai rašė įvairiausiomis teisinėmis temomis – nuo 1918 m. Lietuvos valstybės sukūrimo teisinių aspektų iki Užjordanės teisinio statuso. Šešiolika darbų buvo skirta Klaipėdos krašto teisės analizei. Straipsnyje siekiama išanalizuoti darbus apie Klaipėdos krašto teisę, įvardyti dėstytojus, vertinusius darbus, apžvelgti studentų naudotą literatūrą, pateikti, autorės nuomone, vertingiausias darbų citatas. Straipsnyje daugiausia remiamasi Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje ir Lietuvos centriniame valstybės archyve rastais dokumentais.

 

Raktažodžiai:Klaipėdos kraštas, diplominiai darbai, autonomija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.84

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu