2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Sevindzh Idrisova
       Ukrainos nacionalinė P. Čaikovskio muzikos akademija, Ukraina

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Urbanistinis garsas: garso studijų sukurtų diskursų analizė

Per pastaruosius kelis dešimtmečius “juslinis poslinkis” humanitariniuose ir socialiniuose moksluose pažymėjo naują nevaizdinių medijų (garsų, kvapų) ir suvokimo būdų (audialinių, lytėjimo, olfaktorinių) vaidmens permąstymo etapą. Šiame straipsnyje ypatingas dėmesys skiriamas urbanistinio garso, susiformavusio garso studijų aplinkoje, diskursų nagrinėjimui. Turimos literatūros sisteminimas iškėlė keletą svarbių temų, apibūdinančių garsą mieste kaip tapatybės, atminties, valdžios, socialinių ir ekonominių ryšių ir t.t. žymeklį. Kompleksinė urbanistinio garso diskursų aprėptis leis praplėsti jo suvokimo ribas.

 

Raktažodžiai:akustinis poslinkis, garso studijos, urbanistinis garsas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.87

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu