2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Iryna Kozubovska
       Užhorodo nacionalinis universitetas, Ukraina

 

Kultūra

 

Santrauka

Tarpkultūrinė kompetencija kaip kultūrinės kompetencijos dalis. Socialinės srities specialistų ugdymas Ukrainoje

Dėl šiandieninėje visuomenėje ryškėjančių konfliktų tarp skirtingų etninių grupių ir ryšių tarp jų blogėjimo, ypatingą svarbą įgauna veiksmingos tarpkultūrinės sąveikos problema. Straipsnyje analizuojamas tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas, kaip svarbus kultūros specialistų (pedagogų, psichologų, socialinių darbuotojų ir kt.), tiesiogiai dirbančių su daugiakultūrinių regionų žmonėmis, mokymo komponentas.

 

Raktažodžiai:tarpkultūrinė kompetencija, kultūros kompetencijų ugdymas, socialinės srities specialistai, Ukraina

https://doi.org/10.24101/logos.2019.85

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu