2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Olena Kryzhko
       Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

 

Kultūra

 

Santrauka

Zoo-antropomorfinių būtybių nacionalinis ir kultūrinis simbolizmas Ukrainos mitologiniame pasaulio paveiksle

Straipsnyje analizuojamos Ukrainos tautinio ir kultūrinio zoo-antropomorfinių būtybių simbolizmo mitopoetinės ištakos. Tiriama, kaip gyvūnų vardai sukuria etninius simbolius, t. y. savotiškus ukrainiečių mitologinio paveikslo pasaulio fragmentus. Nacionalinės zoonimų sąvokos ir jų kūrimas yra aprašytos Ukrainos mitologinėje sistemoje. Dėmesys sutelkiamas į zoo-antropomorfines būtybes, kurios atlieka etiologinę funkciją ir turi savo nacionalinę bei kultūrinę simboliką, leidžia aksiologiškai identifikuoti gėrį ir blogį aiškinant visatą. Remiantis ukrainiečių simbolika ir Ukrainos mitų ir legendų siužetinėse linijose įkūnytu mitopoetiniu suvokimu nagrinėjamas semantizacijos procesas.

 

Raktažodžiai:Ukrainos nacionalinis ir kultūrinis simbolizmas, zoo-antropomorfinės būtybės, etniniai simboliai, zoonimai

https://doi.org/10.24101/logos.2019.83

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu