2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Tomas Nemunas Mickevičius
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Heideggerio gaminimo sampratos aktualumas

Straipsnyje parodomas vienos pagrindinių Heideggerio technikos filosofijos sąvokų – gaminimas (Herstellung) – aktualumas šiuolaikiniame kontekste. Argumentuojama, kad Heideggeris įžvalgiai numanė vieną pagrindinių šiuolaikinės technomokslinės civilizacijos krypčių – įvairialypės, vis besiplečiančios ir gilėjančios tikrovės pagaminamumo tendencijos įsitvirtinimą. Parodoma, kad gaminimo samprata yra svarbi artikuliuoti tiek makro lygmens (pvz., geoinžinerijos idėjos), tiek mikro lygmens (pvz., sintetinė biologija) šiuolaikinius ir besivystančius technologinius reiškinius: tikrovė vis labiau virsta artefaktu, o žmogus – gamintoju.

 

Raktažodžiai:Heideggeris, technika, gaminimas, geoinžinerija, sintetinė biologija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.70

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu