2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Birutė Obelenienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Raktiniai žodžiai pagarbaus santykio tarp vyro ir moters atkūrimo link

Straipsnyje keliama problema, jog šiandien įsigalinti „gender“ ideologijos skelbiama „socialinės lyties“ samprata konstruoja belytišką funkcinį santykį ir iškreipia natūraliai pagarbius vyro ir moters santykius. „Gender“ ideologija pasitelkia kalbą kaip pagrindinį įrankį naujai realybei konstruoti. Šis įrankis atskiria žodį kaip simbolį nuo to turinio ir / arba sukuria kontroversinius žodžių junginius, tokius kaip „saugus seksas“, „reprodukcinė sveikata“. Siekiant atkurti pagarbų santykį tarp vyro ir moters, ypač kalbant su jaunąja karta, žodžiai „lytis ar lytys“ turėtų būti keičiami į „vyras ir moteris“, „vyrai ir moterys“, „lyčių lygybė“ – į „skirtingų lyčių asmenų lygiavertiškumą“ ar „vyro ir moters lygias teises“. Pagarbaus santykio tarp moters ir vyro pagrindas yra kitos lyties asmens orumo pripažinimas. Vyras ir moteris yra vienodai orūs, tačiau turintys skirtingus pašaukimus, kylančius iš jų antropologinės prigimties. Todėl pagarbių santykių tarp vyro ir moters atkūrimas negali būti atsietas nuo moteriškumo ir vyriškumo turinio bei jaunimo ugdymo kaip būsimų motinų ir tėčių.

 

Raktažodžiai:pagarbus santykis, moters orumas, pagarba žmogaus gyvybei, „gender“ ideologija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.86

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu