2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Vytautas Radžvilas
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Aktualioji tema

 

Santrauka

„Grįžimo į Vakarus“ tezė: „globalios Lietuvos“ ideologema ir jos poveikis šalies visuomenės mokslams

"Lietuvos grįžimo į Vakarus“ tezė laikoma vienu svarbiausių Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ideologinių šaltinių. Straipsnyje analizuojama ši tezė ir jos poveikis dabartinei Lietuvos socialinių mokslų būklei. Spartėja ir vis didesnį mastą įgyja šių mokslų ,,europeizavimo“ ir ,,vesternizavimo“ tendencijos. Jie darosi nacionalinės ir valstybinės sąmonės ,,dekonstravimo“ įrankiais. Nekritiškas rėmimasis ,,grįžimo į Vakarus“ teze padėjo Lietuvos visuomenės moksluose įsitvirtinti ideologiniam dogmatizmui. Ryškėja šalies akademinio mokslo atotrūkis nuo realių Lietuvos visuomenės ir valstybės poreikių. Jis ypač akivaizdus labai ideologizuotų reintegracijos į Vakarų civilizacinę ir geopolitinę erdvę tyrimų srityje. Nepajėgiama adekvačiai konceptualizuoti geopolitinės pasaulio tvarkos pokyčių ir globalizacijos proceso keliamų Lietuvai iššūkių ir grėsmių. Straipsnyje siūloma iš esmės atnaujinti šių tyrimų paradigmą ir brėžiamos Lietuvos visuomenės ir valstybės poreikius atitinkančio jų pertvarkymo kryptys.

 

Raktažodžiai:"Grįžimo į Vakarus tezė“, pokomunistinė transformacija, liberali demokratija, globalizacija.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.76

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu