2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Kastytis Rudokas
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Urbanistikos ir architektūros paveldo holistinis suvokimas: eschatologinė prieiga

Straipsnyje holistinės kultūros paveldo prieigos metodologijos pagrindu pristatoma eschatologinės urbanistikos ir architektūros paveldo sampratos sistema. Aptariamas paveldo objekto kultūrinio turinio hermeutinis turinys kaip imperatyvas darniai ateities raidai nubrėžti. Tokiu būdu paveldo objektas ir jį supanti verčių sistema ištraukiama iš atskiro kultūrinio konteksto ir perkeliama į plačių sociokultūrinių ir ekonominių vyksmų centrą kaip lemianti struktūra. Straipsnio pabaigoje piliakalnis ir žemo intensyvumo užstastymo gyvenvietės įvardijamos kaip eopolio struktūros suponuojančios darnia raida ir kultūrine patirtimi grindžiamą Lietuvos urbansitinę ir socioekonominę ateitį.

 

Raktažodžiai:holistinis suvokimas, urbanistikos ir architektūros paveldas, eschatologija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.82

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu