2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Tomas Saulius
       Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Descartes’o antinomijos ir standartinė kartezinio dualizmo interpretacija

Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, kiek adekvati yra standartinė kartezinio dualizmo interpretacija (ar samprata) atsižvelgiant į Descartes’o tekstų kompleksiškumą. Standartinės interpretacijos pavyzdžiai – Ryle’o „vaiduoklio mašinoje dogma“, Gilsono angelo žmogaus kūne samprata. Straipsnyje daromos tokios bendros išvados: pirma, standartinė interpretacijoje daroma „šiaudinio žmogaus“ klaida, pažeidžiamas „Geraširdiškumo principas“. Antra, prieštaringumai yra itin ryški kartezinių tekstų ypatybė, liudijanti jų dialektinę prigimtį.

 

Raktažodžiai:Descartes’as, dualizmas, „Aš“, sąmonė, „grynasis intelektas“

https://doi.org/10.24101/logos.2019.68

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu