2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Jurgita Senulienė
       Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

 

Recenzija

 

Santrauka

Lietuvių tradicijos JAV: Danutės Brazytės-Bindokienės požiūris

Brazytė-Bindokienė Danutė. Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje / Lithuanian customs and traditions. Chicago: Pasaulio lietuvių bendruomenė, 1989. 364 p. iliustr.

Recenzijoje apžvelgiama ir analizuojama Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos prašymu išleista Danutės Brazytės-Bindokienės knyga Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje. Tai pažintinis praktinis leidinys, iš kurio lietuvių išeiviai (ypač jaunosios kartos) galėtų mokytis „būti lietuviais”, palaikyti lietuviškas tradicijas ir papročius. D. Brazytės-Bindokienės nuomone, knygoje aprašomi geriausiai lietuvius apibūdinantys būdo bruožai, valstybingumo sampratą formuojančios tautinės šventės, savo lietuviškomis tradicijomis ir papročiais išsiskiriančios kalendorinės ir žmogaus gyvenimo ciklo šventės. Atskleidžiama JAV gyvenusių lietuvių minėtų švenčių tradicijų perkėlimo, išsaugojimo, perdavimo ir kaitos problema, kuri implikuoja ir tapatybės klausimą.

 

Raktažodžiai:išeiviai, tradicijos, kaita, tapatybė, Jungtinės Amerikos Valstijos

https://doi.org/10.24101/logos.2019.89

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu