2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Skausmas ir pasaulėžiūrų karai: heidegeriškoji analizė

Straipsnis skirtas supažindinti su heidegeriškojo mąstymo politiniu aspektu, siejant jį su skausmo ontologinės reikšmės analize. Modernusis politinis mąstymas laikomas moderniojo technologinio mąstymo dalimi. Todėl moderniosios politikos principai apmąstomi siejant tai su metafizikos destrukcijos ir ontologinio skirtumo artikuliacijos aptarimu. Viena iš ontologinio skirtumo artikuliacijų Heideggerio filosofijoje yra būtent ontologinė skausmo analizė. Skausmas yra vienas iš ontologinio skirtumo įvardijimų. Jo struktūra vėlyvajame filosofo mąstyme išauga iš Būtyje ir laike pateiktos erdviškumo kaip Befindlichkeit sampratos, kurią savo ruožtu įgalino Kanto produktyviosios vaizduotės sampratos heidegeriškoji plėtotė. Todėl naujoji buvimo erdvė artikuliuojama pasitelkiant tiek didžiosios poezijos, tiek pamatinių filosofijos žodžių ontologinės kilmės analizę.

 

Raktažodžiai:Heideggeris, ideologija, ontologija, politinė filosofija, skausmas, technologija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.69

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu