2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Lina Šulcienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Disciplina „arcani“ praktikos priežastys pagal Kirilo Jeruzaliečio katechezes

Straipsnyje svarstoma disciplina arcani praktikos IV a. Bažnyčioje priežasčių problema. Diferencijuojami ją analizuojantys tyrinėjimai: juose aptinkamos kelios priežasčių grupės – istorinis to meto kontekstas, pedagoginiai ir mistagoginiai motyvai. Tiriama, kaip disciplina arcani atskleidžia Kirilui Jeruzaliečiui priskiriami katechetiniai mokymai ir mistagoginės katechezės – vienas svarbiausių šaltinių, liudijančių šią praktiką to meto Bažnyčioje. Analizuojama, kokias disciplina arcani priežastis šie tekstai nurodo. Prieinama prie išvados, kad čia kalbama apie tam tikrus pedagoginius bei mistagoginius motyvus, kurių analizė veda prie krikščioniškojo tikėjimo tiesos pažinimo galimybės sąlygų problemos.

 

Raktažodžiai:Bažnyčia IV amžiuje, disciplina arcani, Kirilas Jeruzalietis, mistagoginės katechezės

https://doi.org/10.24101/logos.2019.74

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu