2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

:. Dalia Traškinaitė
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Naujos architektūros istorinėje aplinkoje estetinio vertinimo slenksčiai

Estetinis meno objektų vertinimas neišvengiamai sietinas ilgainiui su skirtingai interpretuojama grožio sąvoka, kuri pataruoju metu kiek nuvertinama. Architektūros estetika susijusi su itin specifiniu, kitoms meno rūšims nebūdingu funkcionalumu ir naudingumu, todėl jos neužtenka fiksuoti vien tik keliais regimo vaizdo rakursais, ji patiriama ir nagrinėjama kompleksiškai. Vertinimo procese, kuris sietinas ir su grožio kategorija, svarius vaidmenis atlieka juslinis, emocinis, tapatumo, kontekstualumo, etiškumo kriterijai, užbaigiami intelektualiu apmąstymu. Šiame straipsnyje aptariami kai kurie naujos architektūros istorinėje aplinkoje estetinio vertinimo kriterijai, jų svarba pačiam objektui ir jo aplinkai.

 

Raktažodžiai:nauja architektūra, estetika, etika, istorinė aplinka, teorija, genius loci

https://doi.org/10.24101/logos.2019.88

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu