2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 101

In memoriam

 

Alfonsas Motuzas, Lietuvos muzikologas, etnologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, „Logos“ žurnalo redakcinės kolegijos narys ir autorius, gimė 1955 m. lapkričio 22 d. Šiauliuose, mirė 2019 m. lapkričio 1 d. Vilniuje.

A. Motuzas 1979–1982 m. studijavo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų A. Buikos orkestrinio dirigavimo klasėje, 1987–1991 m. – Maskvos E. M. Gnesinų muzikos pedagoginio instituto Liaudies muzikos instrumentų katedros aspirantūroje. 1993 m. Lietuvos muzikos akademijoje apgynė humanitarinių mokslų daktaro (muzikologija) disertaciją, 2001 m. Vytauto Didžiojo universitete – humanitarinių mokslų (etnologija) habilituoto daktaro disertaciją. 2004 m. jam buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus vardas.
Dėstytoju 1975–1995 m. dirbo Lietuvos konservatorijoje (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija), 1995–1997 m. – Klaipėdos universitete, 1997–2004 m. – Telšių kunigų seminarijoje. Nuo 1997 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, profesorius. 2002–2010 m. – profesorius Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, 2008–2018 m. – Lietuvos edukologijos universitete.
1992–1995 m. buvo Šv. Antano kolegijos Kretingoje vyr. asistentas. 1995 m., reformavus kolegiją į Šv. Antano religijos studijų institutą prie Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto, iki 1996 m. ėjo dekano pareigas, o 1996–1997 m. buvo jo direktorius. 2000–2010 m. Klaipėdos universiteto Muzikologijos instituto vyr. mokslo darbuotojas. Nuo 2005 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centro direktorius.
Nuo 1992 m. – Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys, 2000–2004 m. jos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Skaitė paskaitas Toronto, Oslo, Vienos, Miuncheno, Krokuvos, Liublino, Varšuvos, Sankt Peterburgo universitetuose. Publikavo daugiau nei penkiolika knygų, daug straipsnių, vadovavo etnologijos mokslo doktorantams.

:. Benas Ulevičius

      Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Žemaičių Kalvarijos kalnų riteris

 

Raktažodžiai: Alfonsas Motuzas, etnologas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.67

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu