2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Vytis VALATKA
Scholastinė logika Lietuvoje: pradžios klausimas ir metodas

Gintaras KABELKA
Prieštaros Lietuvos marksistinėje filosofijoje sovietmečiu

Aivaras STEPUKONIS
Episteminė stebėjimo formų paskirtis Immanuelio Kanto Grynojo proto kritikoje

Rolandas BARTKUS
Regėjimo fenomenas: neregimybės nuoroda

Olena SNYTKO
Vaizdinys mąstymo kodavimo ir suvokimo procesuose

Saulius KETURAKiS
„Techninis žodis“: parašytas, atspausdintas ir įrašytas

Igor KOROLYOV
Diskursyvioji praktika kaip komunikatyviosios sąmonės ženklo konstruktai

Tomas KAČERAUSKAS
Tiesos klausimas komunikacijoje

Svitlana GRYTSENKO
Ukrainiečių kalbos lituanizmai kaip ryšio tarp kalbos ir kultūros žymekliai

Olga V. CHISTYAKOVA
Krikščioniškoji ir islamiškoji kultūrinės tradicijos apie žmogų ir žmogaus laisvę

Aktualioji tema

Valius VENCKŪNAS
1863–1864 m. sukilimo dalyvių laidotuvės ir Vilniaus kaip baltarusių Mekos naratyvas

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XIV. IX, X artikulai

Menas

Fotografija.Fotomenininkė Malvina Jelinskaitė

Kultūra

Kęstutis ŠAPOKA
Auksas ir žuvis: Malvinos Jelinskaitės fotografinio medijavimo praktikos

Min SUN
M. K. Čiurlionio ir kinų tapybos estetika iš „yun“ kategorijos perspektyvos

Almantas SAMALAVIČIUS
Architektūros dėmuo gerovės studijose

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Kinas ir jo priežiūra tarpukario Lietuvoje

Jaunųjų opusai

Goda SŪDŽIŪTĖ
Simbolis viešosiose erdvėse: Rimanto Buivydo architektūrinė kūryba

Indrė IGNOTAITĖ
Kodų kaitos raiška į lietuvių kalbos tekstą įterpiant idiominius posakius anglų kalba

Miglė MUNDERZBAKAITĖ
Literatūros kūrinių adaptacijos: Franzo Kafkos kūrinių atvejai

Recenzija

Tatjana ALEKNIENĖ
Skeptiški svarstymai. Ciceronas „Apie Lemtį“

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu