2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Tatjana Aleknienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Recenzija

 

Santrauka

Skeptiški svarstymai. Ciceronas „Apie Lemtį“

Prieš kelis mėnesius leidyklos „Jonas ir Jokūbas“ išleistas Cicerono veikalo De fato (Apie lemtį) vertimas apžvelgiamas akademinio skeptiškumo stiliumi, knygos vertės klausimą svarstant in utramque partem. Leidinys neabejotinai vertingas kaip gyvas istorinis ir filosofinis III–I a. prieš kr. Filosofinių svarstymų ir ginčų lemties klausimu liudijimas. Knygos viršelis ir informaciniai leidinio puslapiai verčia manyti, kad tai – pirmasis filosofinių Cicerono veikalų vertimų serijos tomas. Pagirtina, kad rengiant tokią seriją telkiamos filosofijos (Apie lemtį atveju – logikos) ir klasikinės filologijos specialistų pajėgos. Leidinio vertę menkina įvadinio straipsnio ir komentarų autorės neįsigilinimas į helenistinio laikotarpio filosofijos kontekstą. Pačiame vertime nemaža netikslumų ir apsirikimų.

 

Raktažodžiai:Ciceronas, lemtis, skepticizmas, stoikai, akademija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.21

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu