2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Rolandas Bartkus
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Regėjimo fenomenas: neregimybės nuoroda

Straipsnyje aptariamas regėjimo ir neregimybės santykis. Kelionė prasideda matomų daiktų ir atspindžių pasaulyje, o bevaikštant žmogaus tęsinių pėdsakais ir aptariant reginčiojo ir regimojo susitikimo paradoksus, pasiekiama neregimybės teritorija. Ją akivaizdžiai nurodo ir ten veda regimi ženklai; neregimybė savo ruožtu reginčiojo gelmę nuolat kalbina mįslėmis. Ekskursija iš regimo į neregimą nėra atsitiktinė ar nelaukta: ši intuicija jau glūdi įžvalgesnio proto ar akylesnio žvilgsnio versmėse. Juk regėjimas įpintas į daiktų terpę, daiktai pratęsia žmogaus kūną, tęsiniai įtarpina reginčiojo ir regimojo santykius. Bandant suderinti paskirus regimos tikrovės parametrus su visuma, atsiskleidžia prieštaravimai. Jie siunčia nuorodas, signifikuojančias neregimybę.

 

Raktažodžiai:regėjimas, atspindys, tęsinys, neregimybė

https://doi.org/10.24101/logos.2020.04

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu