2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Olga V. Chistyakova
       Rusijos tautų draugystės universitetas, Rusija

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Krikščioniškoji ir islamiškoji kultūrinės tradicijos apie žmogų ir žmogaus laisvę

Straipsnyje lyginamosios analizės kontekste nagrinėjamos krikščionybei ir islamui būdingos filosofinės ir antropologinės idėjos. Krikščionybė ir islamas analizuojami ne tik kaip atskiros religijos, bet ir kaip kultūros tradicijos, kurios jau nuo ankstyvųjų viduramžių turi bendrų specifinių bruožų. Straipsnyje teigiama, kad žmogaus panašus filosofinis mąstymas apie Dievą tiek krikščionybėje, tiek islame suartina šias dvi religijas. Remiantis graikų Bizantijos Bažnyčios Tėvų tekstais, straipsnyje analizuojama, kaip atsirado ir plėtojosi tokios pagrindinės Rytų krikščionybės idėjos, kaip žmogaus laisvė ir dieviškoji lemtis, dieviškumo ir dvasinės laisvės pasiekimas, kylantys iš Dieviškosios šviesos. Straipsnyje lyginamos Rytų krikščionių Bažnyčios Tėvų koncepcijos su tradicinės islamo teologijos (Kalamas) postulatais.

 

Raktažodžiai:religijos filosofija, krikščionybė, islamas, žmogus, dievas, krikščionybės ir islamo kultūrinės tradicijos

https://doi.org/10.24101/logos.2020.10

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu