2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Kinas ir jo priežiūra tarpukario Lietuvoje

Atlikti tyrimą apie filmų priežiūrą tarpukario Lietuvoje įkvėpė VDU Teisių fakulteto studento V. Alseikos 1937 m. parašytas diplominis darbas. Studijų laikotarpiu jis 1931–1932 m. dirbo žurnalo „Kino naujienos“ kino apžvalgininku, kritiku, 1934–1935 m. buvo žurnalo „Kinas“ redakcinės kolegijos narys. Tad nenuostabu, kad studentas atliko to meto filmų priežiūros instituto Lietuvoje teisinę analizę. Šis darbas buvo ir iki šiol tebėra pirmas bandymas atlikti ne tik teisinę, bet ir filmų demonstravimo Lietuvoje istorinę apžvalgą. Tačiau darbas vertingas dar ir dėl to, kad studentas rėmėsi Kauno miesto ir apskrities viršininko (toliau – Kauno apskrities viršininkas) administracijos Spaudos ir draugijų skyriaus archyvine medžiaga, kurios dalis 1954 m. buvo sunaikinta. Taigi šis diplominis darbas kai kuriais atžvilgiais tapo vieninteliu šaltiniu, iš kurio galima sužinoti apie atitinkamus dokumentus, iliustruojančius filmų cenzūrą Lietuvoje, ir ne tik. Straipsnyje daugiausia remiamasi Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje rastais dokumentais bei literatūra. Dalį Kauno miesto ir apskrities viršininko administracijos Spaudos ir draugijų skyriaus archyvinės medžiagos autorė rado Kauno apskrities viršininko Skyrių veiklos bylų apyraše.

 

Raktažodžiai:kinas, priežiūra, kino filmų cenzorius

https://doi.org/10.24101/logos.2020.17

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu