2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Svitlana Grytsenko
       Taraso Ševčenkos Kijevo nacionalinis universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Ukrainiečių kalbos lituanizmai kaip ryšio tarp kalbos ir kultūros žymekliai

Straipsnyje nagrinėjami ukrainiečių kalboje istoriškai atsiradę lituanizmai. Tai kultūrinių ir kalbinių kontaktų tarp Lietuvos ir Ukrainos rezultatas, atspindintis politinius, socialinius, ekonominius, istorinius ir kultūrinius procesus. Itin daug dėmesio skiriama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio lietuvių ir ukrainiečių etninei ir kalbinei sąveikai, kuri lėmė tai, kad XVi–XVii a. ukrainiečių rašytiniuose šaltiniuose atsirado daug lituanizmų. Straipsnyje pateikiami įvairių žanrų rašytiniai šaltiniai parodo priimančiosios kalbos (ukrainiečių) leksinės sudėties dinamiką diachroniniu lygmeniu. Straipsnyje keliama mintis, kad skoliniai iš lietuvių kalbos ne tik veikė ukrainiečių kalbos leksiką, bet ir jos literatūrinę formą bei formavo ukrainiečių kalbinę ir komunikacinę sąmonę. Analizuojama medžiaga atitinka ir baltų-slavų kalbų etnokultūrinės vienybės genetinį kodą ir veiksmingą Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą humanistikos srityje, ypač jos kultūros, mokslo ir švietimo sektoriuose.

 

Raktažodžiai:lituanizmai, ukrainiečių kalba, kalba kaip tarpininkas, skoliniai, istorizmai, etimonas, išvestinis žodis

https://doi.org/10.24101/logos.2020.09

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu