2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Indrė Ignotaitė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Kodų kaitos raiška į lietuvių kalbos tekstą įterpiant idiominius posakius anglų kalba

Straipsnyje analizuojama kodų kaitos raiška, kai multimodalioje socialinių tinklų aplinkoje vartojami idiominiai posakiai. Atliekant kokybinę analizę tiriama, kaip įvairiose socialinio tinklo ,,Twitter“ žinutėse kodų kaitos už sakinio ribų būdu anglų kalbos idiominiai posakiai įterpiami į lietuvių kalbos tekstą. Šešių išrinktų pavyzdžių analizė atskleidžia šio lingvistinio proceso sukurtų konstrukcijų lankstumą bei įvairumą ir rodo, kad tai įmanoma padaryti trimis pagrindiniais būdais: įterpiant nepakeistus, minimaliai pakeistus ir sulietuvintus idiominius posakius. Straipsnyje pateikiamas naujas požiūris į lingvistinius kodų kaitos tyrimus, tačiau jame nėra išsamesnės diskusijos apie šio lingvistinio proceso įtaką kultūrai, kalbos vartotojams ir kalbai apskritai.

 

Raktažodžiai:interneto kalba, kodų kaita, įterptiniai idiominiai posakiai, matrikso lietuvių kalba

https://doi.org/10.24101/logos.2020.19

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu