2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Gintaras Kabelka
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Prieštaros Lietuvos marksistinėje filosofijoje sovietmečiu

Straipsnyje atskleidžiama sovietmečio Lietuvos marksistinės filosofijos konceptualių prielaidų įvairovė bei prieštaringumas. Aptariama sovietinio marksizmo prieštaringumo problema, nurodomos toliau tyrinėtinos prieštaringų prielaidų grupės. Argumentuojama, kad viena svarbiausių šios filosofijos Lietuvoje prieštarų glūdi vadinamojo objektyviojo ir subjektyviojo veiksnio (arba ekonominės socialinės makrostruktūros ir individualios mikrostruktūros, materialumo ir idealumo, bazės ir antstato) dialektikoje. Glaustai pristatomos šių prieštarų istorinės ištakos. Eksplikuojami subjektyviojo veiksnio preferencijų konkretūs atvejai, apibūdinamos jų funkcijos, parodoma šio veiksnio sureikšminimo plėtotė, peržengusi marksizmo ribas ir lėmusi su oficialiomis ideologinėmis dogmomis nederančių (ar netgi jiems prieštaraujančių) teiginių radimąsi oficialiajame sovietmečio filosofiniame diskurse.

 

Raktažodžiai:Lietuvos filosofija, marksizmas, sovietinis laikotarpis, subjektyvusis veiksnys, objektyvusis veiksnys.

https://doi.org/10.24101/logos.2020.02

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu