2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Tomas Kačerauskas
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Tiesos klausimas komunikacijoje

Straipsnyje nagrinėjamos tiesos sampratos komunikaciniu požiūriu ir klaidingos reprezentacijos klausimas. Nagrinėjamos klasikinė, akivaizdumo, koherentinė, pragmatinė ir kūrybinė tiesos sampratos medijose. Plėtojamos šios tezės: 1. komunikacija galima tik užtikrinus tiek komunikacijos dalyvių įvairovę, tiek jų aplinkos bei mediumų skirtingumą. 2. žurnalistika neturėtų apsiriboti vien įvykių vaizdavimu, bet turėtų siekti ir juos pakeisti. 3. Reprezentuojamą tikrovę labiausiai iškreipia bandymas supolitinti ją primetus vieną kurią nors jos žiūrą. 4. Politinio korektiškumo samprata, iškilusi XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje, kupina prieštaravimų.

 

Raktažodžiai:tiesa, komunikacija, medijos, reprezentacija, tikrovė

https://doi.org/10.24101/logos.2020.08

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu