2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Saulius Keturakis
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

„Techninis žodis“: parašytas, atspausdintas ir įrašytas

Straipsnyje aptariamas mechanizmo įsiterpimas į rašymo, dažniausiai literatūros rašymo, procesus ir kai kurios šio įvykio pasekmės. Nekeliant tikslo aprėpti visų sakytinio žodžio technologizavimo atvejų (pirmiausia – rašto), aptarimas pradedamas XIX a. britų romantikų aplinka, kai mechanizmas ir su juo susijęs algoritmas buvo pirmą kartą įvardinti kaip galima kuriančios žmogaus sąmonės alternatyva. O tyrimas baigiamas pirmojo veikiančio techninio žodžio mechanizmo – rašomosios mašinėlės bei žodžio užrašymo transformacijos į įrašymą elektromagnetiniu impulsu kompiuteryje aptarimu. Tyrimo rezultatai suteikia galimybę kalbėti apie Vilémo Flusserio techninio atvaizdo sąvokos kloną kalbinėje komunikacijoje – techninį žodį.

 

Raktažodžiai:techninis žodis, raštas, algoritmas, rašomoji mašinėlė

https://doi.org/10.24101/logos.2020.06

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu