2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Igor Korolyov
       Taraso Ševčenkos Kijevo nacionalinis universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Diskursyvioji praktika kaip komunikatyviosios sąmonės ženklo konstruktai

Straipsnyje pateikiamas diskursyviosios praktikos apibrėžimas kaip pažintinio-semiotinio, diskursyviojo-pragmatinio ir lingvakultūrinio lygmenų konstruktas, realizuojamas atitinkamose diskursyviosiose situacijose, kuriose įvyksta ir vienos diskursyviosios praktikos, ir jos elementų derinio semiotinė konfigūracija. Kognityvinėje-semiotinėje perspektyvoje diskursyviąją erdvę formuoja diskursyviųjų praktikų kaip asmens komunikatyvios sąmonės požymių simbiozė. Šiuo aspektu diskursas susijęs su kalbos vartotojo sąmone, žiniomis ir suvokimu, kurie formuojasi socializacijos procese ir tampa tam tikroje etninėje grupėje iš kartos į kartą perduodamos kultūrinės bazės pagrindu. Taigi komunikatyvios sąmonės ženklų konstruktai – tai diskursyviojoje praktikoje esantys konkretūs semiotiniai vienetai.

 

Raktažodžiai:diskursyvioji praktika, komunikatyvioji sąmonė, ženklų konstruktas, diskurso semiotika

https://doi.org/10.24101/logos.2020.07

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu