2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Fotografija

 

Menas

 

Fotomenininkė Malvina Jelinskaitė

Malvina Jelinskaitė gimė 1975 m. Šiauliuose. 1999 m. baigė filosofijos bakalauro studijas Vilniaus universitete, 2009 m. – dailėtyros magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Fotografuoti pradėjo vidurinėje mokykloje – lankė fotografijos būrelį. 1997 m. Ålande mokėsi pas gamtos fotografą Andy Hornerį, tačiau didžiausiu postūmiu, pačios Jelinskaitės žodžiais tariant, tapo bendradarbiavimas su menininku Algirdu Šeškumi (2009–2015). M. Jelinskaitės fotografinę genezę galima būtų apibūdinti kaip nuoseklų perėjimą nuo konceptų ir sąvokų prie ikikalbinio ir/arba postkalbinio atvaizdų ir vaizdinių pasaulio, kuris, anot menininkės, nėra susaistytas sociokultūrinėmis semantinėmis konvencijomis kaip kalba.
Kalbant apie M. Jelinskaitės fotografines praktikas, ko gero, netikslu būtų vartoti konvencinės „fotografijos“ sąvoką, kadangi fotografavimas jai yra veikiau intuityvi, fotoaparatu perteikiama jausminės tikrovės būsena nei tiesiog atvaizdų kūrimas. Todėl M. Jelinskaitės fotografinėms praktikoms tinka ir performatyvumo apibūdinimas. M. Jelinskaitė priskirtina vadinamosios „postfotografijos“ arba konceptualiosios fotografijos krypčiai.
M. Jelinskaitė yra išleidusi savo fotografijų knygą Auksas ir žuvis (sud. A. Šeškus 2014), taip pat surengusi to paties pavadinimo projektą Vilniaus ŠMC (2017), sudariusi kelias A. Šeškaus fotografijų knygas, padariusi įvairių projektų kitose parodinėse ir neparodinėse erdvėse. Viena jų – Artvilnius 2015. Taip pat yra eseistinių tekstų apie šiuolaikinį Lietuvos meną autorė.

 

Raktažodžiai: Malvina Jelinskaitė, fotografija, Lietuvos menas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.13

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu