2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Olena Snytko
       Taraso Ševčenkos Kijevo nacionalinis universitetas, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Vaizdinys mąstymo kodavimo ir suvokimo procesuose

Straipsnyje analizuojamas vaizdinys kaip tikrovės psichinio atspindžio forma, mąstymo kodavimo, objektyvacijos ir suvokimo procesuose. Vaizdinys – tai universalaus objekto kodo elementas, mąstymo pagrindas ir pagrindinė kalbos vienetų struktūra. Psicholingvistiniai eksperimentai įrodo, kad kalbos vienetų semantika gali būti redukuota į jutiminį vaizdinį. Savo esme kalbos ženklo vaizdinys gali būti suspaustas iki minimumo, kas tikrai nepašalina jo dekompresijos galimybės. Be atskirų vaizdinių, žmonių bendruomenės kalbinėje sąmonėje yra ir vadinamųjų stereotipinių vaizdinių. Šie vaizdiniai – tai socialiniai pažinimo proceso standartai, padedantys kaupti kalbos vartotojų empirines žinias. Kai kuriamas ar suvokiamas tekstas, socialiniai vaizdiniai užtikrina numatomą poveikį žmogaus sąmonei ir emocijoms.

 

Raktažodžiai:vaizdinys, kodas, kalbos ženklas, vidinė nominatyvaus vieneto forma

https://doi.org/10.24101/logos.2020.05

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu