2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Goda Sūdžiūtė
       Lietuvos statistikos departamentas, Lietuva

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Simbolis viešosiose erdvėse: Rimanto Buivydo architektūrinė kūryba

Straipsnyje nagrinėjama iškilaus lietuvių architekto prof. Rimanto Buivydo (1945–2017) kūrybinė veikla, susijusi su simbologijos ir viešųjų erdvių projektavimo temomis, kurias jis plėtojo kelis dešimtmečius. Tekste aptariama simbolių įkomponavimo į architektūros kūrinius tradicija, kurią architektas sąmoningai plėtojo, ir jo suprojektuotų viešųjų erdvių sąrangos bruožai. Šios tradicijos analizei pasitelkiamos R. Buivydui įtaką padariusių autorių Carlo Gustavo Jungo, Juano Edouardo Cirloto bei semiotiko ir estetiko Umberto Eco idėjos. Remiantis Buivydo kūrybinių darbų pavyzdžiais ir tiriamojo darbo palikimu, išryškinami architekto taikyti viešųjų erdvių kompozicinės ir estetinės raiškos principai. Daugiausia dėmesio skiriama simbolio kodavimo viešųjų erdvių planuose bei kompozicijos dominantėse – skulptūrose – aspektams.

 

Raktažodžiai:Rimantas Buivydas, viešosios erdvės, aikštės, paminklai, simbolizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.18

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu