2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Min Sun
       Nankino universitetas, Kinija

Kultūra

 

Santrauka

M. K. Čiurlionio ir kinų tapybos estetika iš „yun“ kategorijos perspektyvos

Straipsnyje įvairiais aspektais analizuojama pamatinė kinų tapybos estetikos yun 韵 kategorija ir detaliai aptariamos dvi svarbiausios jos semantinės prasmės – „elegantiškumas“ ya 雅 ir „neišsemiamas daugiau“ you yu bu jin 有余不尽. Vadovaujantis pateiktos teorinės koncepcijos nubrėžtomis gairėmis, pasitelkiant ir vaizdinės raiškos galimybes bei atsižvelgiant į konkretų kinų tradicinės kultūros, mąstymo tradicijos kontekstą, analizuojami ne tik keli kinų klasikinės tapybos kūriniai, tačiau ir išryškinamos sąsajos su M. K. Čiurlionio tapybos estetiniais principais. Straipsnyje, analizuojant Yun kategorijos raiškos formas kinų tradicinėje tapyboje, išryškinami trys pagrindiniai skiriamieji bruožai – „prėskumas“ dan 淡, „neužpildyta (tuščia) erdvė ir judesys“ kong bai yu liu dong 空白与流动 bei „pusiausvyra“ ping heng 平衡. Yun analizė užbaigiama ne kinų tapybos, o Čiurlionio kūrinių aptarimu, taikant jiems tuos pačius yun kategorijos estetinio vertinimo kriterijus, ir pažymint, kad šio lietuvių menininko kūryba turi daug bendra su kinų ir jos įtaką patyrusia Rytų Azijos estetika.

 

Raktažodžiai:kinų tapyba, kinų estetika, komparatyvistinė estetika, yun kategorija, Čiurlionis.

https://doi.org/10.24101/logos.2020.15

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu