2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 102

:. Vytis Valatka
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Scholastinė logika Lietuvoje: pradžios klausimas ir metodas

Šiame straipsnyje analizuojama scholastinė logika Lietuvoje. Straipsnio autorius koncentruojasi ties jos istorine pradžia ir taikytu tyrimo bei dėstymo metodu. Prieinama prie išvados, kad scholastinės logikos pradžia Lietuvoje kol kas laikytini 1507 m. tais metais prie Vilniaus dominikonų vienuolyno įsteigta partikuliarinė mokykla, kurioje pradėtas skaityti logikos kursas. Tuo tarpu filosofinį ir loginį pasauliečių lavinimą Lietuvoje pradėjo jėzuitų ordinas, kuriam privalome būti dėkingi ir už scholastinės logikos Lietuvoje išplėtojimą. Straipsnyje taip pat teigiama, kad scholastinė logika Lietuvoje buvo neatskiriama europinės scholastikos dalis. Pastaroji visose savosios geografijos vietose iš esmės tyrė tas pačias problemas ir taikė tą patį metodą. Pagrindinės šio metodo savybės – autoritarizmas, dėmesio tikrovės faktams trūkumas ir perdėtas dėmesys smulkmenoms. Kita vertus, jam būdingas ir probabilizmas bei penkių žingsnių įrodinėjimo technika, lėmusi mokslinį tyrinėtojo sąžiningumą.

 

Raktažodžiai:scholastinė logika, dialektika, jėzuitai, dominikonai, scholastinis tyrimo metodas, probabilizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2020.01

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu