2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Antanas ANDRIJAUSKAS
Genialumo ir psichikos sutrikimų santykių problema psichopatologinėse Moreau de Tours, Lambroso ir Nordau koncepcijose

Iryna PINICH
Emocijos metamentalinėje ideologijų organizacijoje

Saulius KETURAKIS
„Techninis žodis“: mobilus ir koduotas

Zinaida PAKHOLOK
Sistemingumas kaip gnoseologinė riba kartojimo kategorijos tyrimuose

Larysa KOMPANTSEVA
Antropocentrizmo filosofija socialiniuose tinkluose: Bernardo Lonergano (Kanada) ir Ukrainos mokyklos „Širdies filosofija“ idėjų ekstrapoliacija

Žilvinas VAREIKIS
Tarpkultūrinio sąlyčio paieškos Juodosios Afrikos ir Europos filosofinėje komparatyvistikoje

Gauhar BARLYBAYEVA
Kazachų etikos istorija

Rūta Marija VABALAITĖ
Vydūno idėjų santykiai su Friedricho Nietzsche’s filosofija

Eglė KETURAKIENĖ
Tėvystės reikšmės XX a. pirmosios pusės lietuvių modernistinėje novelistikoje

Gediminas MESONIS
Jean-Paul Sartre’o proza kaip filosofinės minties atspindys

Juozas VALČIUKAS
Teisė į sąžinės laisvę Vakaruose: užmirštoji teisė?

Aktualioji tema

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ Valstybinė (lietuvių) kalba viešajame gyvenime teisininko požiūriu

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Svarstyti klausimai apie tiesą. Klausimas XIV. XI, XII artikulai

Menas

Keramika. Keramikas Vaclovas Miknevičius

Raimonda SIMANAITIENĖ
Keramika kaip gyvenimo pamatas

Kultūra

Tomas KAVALIAUSKAS
Meno filosofija: daugiasluoksnė Dogu Bankovo biografija

Bin ZHANG
Ankstyvieji konfucianistai ir imperatoriškieji muzikos valdininkai

Vaidotas A. VAIČAITIS
Teisė į tos pačios lyties sutuoktinių susijungimą arba dar kartą apie Konstitucijos interpretavimą: vieno Konstitucinio Teismo nutarimo atvejis

Artūras LUKAŠEVIČIUS
Naujoji evangelizacija kaip katalikiškos sielovados paradigma

Jaunųjų opusai

Domantas MILIUS
Balio Dvarionio kino muzikos tipologijos bruožai filme „Kol nevėlu“

Justinas KALINAUSKAS
Tikrovės (re)produkcija XXI a. Lietuvos teatre

Tadas SNUVIŠKIS
Vaiśesikos realizmas versus budizmo fenomenalizmas Kinijos budistiniuose tekstuose

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotoja - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu