2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Genialumo ir psichikos sutrikimų santykių problema psichopatologinėse Moreau de Tours, Lambroso ir Nordau koncepcijose

Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į trijų įtakingiausių psichopatologijos atstovų Moreau de Tours, Lambroso ir Nordau, tyrinėjančių genialumo ir psichinių sutrikimų santykius, koncepcijas. Atskleidžiamas šių psichiatrų teorinių ir metodologinių prieigų savitumas, požiūriai į menininko kūrybinio potencialo ir meninės kūrybos proceso problemas. Daugiausia dėmesio tekste sutelkiama į šių koncepcijų ryšius su ankstesne neklasikinės meno filosofijos tradicija, kritinį pagrindinių idėjų bei teorinių ir metodologinių nuostatų aptarimą, sąsajas su kitomis įtakingiausiomis psichopatologines problemas gvildenančiomis teorijomis.

 

Raktažodžiai:psichopatologinės teorijos, Moreau de Tours, Lambroso, Nordau, genialumas, neurozės

https://doi.org/10.24101/logos.2020.22

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu