2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Tomas Kavaliauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Kultūra

 

Santrauka

Meno filosofija: daugiasluoksnė Dogu Bankovo biografija

Straipsnyje siekiama atskleisti meno filosofiją, slypinčią už literatūrinės istorijos ir koliažų paveikslų, priskiriamų bulgarų menininkui Dogu Bankovui. Straipsnyje analizuojamas santykis tarp D. Bankovo naratyvo literatūroje ir vizualiuosiuose menuose, būtent eksponuotuose koliažuose, tiriama biografija, kuri yra itin kosmopolitiška. Topofilija Paryžiuje, Bulgarijos Plovdivo mieste ir Lietuvoje, Kaune, yra neatsiejama Bankovo biografijos dalis, kartu dokumentiškai prikeliant realius tarpukario intelektualus. Biografinės detalės padeda kaip tarpkultūrinės nuorodos į realius rašytojus bei menininkus, net jeigu Bankovo biografija ir yra meniškai sukurta.

 

Raktažodžiai:Dogu Bankovas, Goran Ohldieck, koliažai, meno filosofija, Henry Parland, Vera Sotinkova

https://doi.org/10.24101/logos.2020.37

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu