2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Saulius Keturakis
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

Mokslinė mintis

 

Santrauka

„Techninis žodis“: mobilus ir koduotas

Šiame straipsnyje aptariamas mechanizmo įsiterpimas į rašymo – dažniausiai literatūros rašymo – procesus ir kai kurios šio įvykio pasekmės. Aptarimas pradedamas mobiliųjų medijų poveikiu rašytiniam žodžiui, kai tiek rašantysis, tiek skaitantysis yra nuolatinio nestabilumo būsenos. Tyrimas baigiamas radikaliai technologizuotais kalbinės komunikacijos pavidalais, kai literatūrinis tekstas pirma rašomas kompiuteriui suprantamomis programavimo kalbomis, o tik paskui programa prireikus sugeneruoja įprastinį literatūrinį tekstą.

 

Raktažodžiai:techninis žodis, mobiliosios medijos, programavimo kalbos

https://doi.org/10.24101/logos.2020.24

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu