2003 - 2020

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 103

:. Larysa Kompantseva
       Ukrainos saugumo tarnybos Nacionalinė akademija, Ukraina

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Antropocentrizmo filosofija socialiniuose tinkluose: Bernardo Lonergano (Kanada) ir Ukrainos mokyklos „Širdies filosofija“ idėjų ekstrapoliacija

Straipsnyje analizuojamas per socialinius tinklus reiškiamas antropocentrizmas, kuris remiasi Kanados katalikų teologo ir filosofo Bernardo Lonergano ir Ukrainos „Širdies filosofijos“ stačiatikių mokyklos sampratų aiškinimu. B. Lonerganas ir Ukrainos „Širdies filosofijos“ stačiatikių mokykla priklauso skirtingoms kultūroms ir tradicijoms, vis dėlto jų reiškiamos idėjos yra stulbinamai panašios. Bendras B. Lonergano ir „Širdies filosofijos“ mokyklos antropocentrizmo vektorius rodo esant panašų Kanados ir Ukrainos filosofinių minčių plėtojimosi kelią. Straipsnyje nagrinėjami antropocentriniai socialinių tinklų parametrai, apimantys tokias temas: dialogizmas kaip asmens, visuomenės ir mokslo raidos pagrindas; tolerancija kaip pakanta kitų „skirtingumui“; „klausimas“ kaip dvasingumo išraiška; meilė kaip moralinis Dievo antropologizavimo pagrindas; asmuo kaip mikrokosmas. B. Lonergano ir „širdies filosofijos“ idėjų ekstrapoliacija rodo sisteminę antropocentrinę socialinių tinklų organizaciją ir religinių filosofijų raidą aiškinant socialinių diskursų galimybes socialiniuose tinkluose.

 

Raktažodžiai:Bernardas Lonerganas, "širdies filosofija“, antropocentrizmas, socialiniai tinklai, dialogizmas, tolerancija

https://doi.org/10.24101/logos.2020.26

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Irena Darginavičienė, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu